تصویرتهران پلاس | شماره اول

کتابچه عکس + تصویرتهران در طرح از خانه بمانیم آژانس عکس تهران از ۲۳ فروردین تا ۳۱ خرداد ۹۹ به صورت کتابچه PDF روزهای یکشنبه و پنج شنبه منتشر می شود. این کتابچه به صورت مجموعه عکس منتشر می شود.

+ برای دانلود نسخه PDF اینجا را کلیک کنید.

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ۸۹

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” هر دو هفته سه شنبه ها توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

+ برای خواندن، دیدن و شنیدن تصویرتهران روی عکس کلیک کنید.

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ۸۸

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” هر هفته سه شنبه ها توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

+ برای خواندن، دیدن و شنیدن تصویرتهران روی عکس کلیک کنید.

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ۸۷

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” هر هفته سه شنبه ها توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

+ برای خواندن، دیدن و شنیدن تصویرتهران روی عکس کلیک کنید.

تصویرتهران؛ ویژه اربعین حسینی

ویژه نامه تصویر تهران به مناسب اربعین امام حسین(ع) به صورت PDF توسط آژانس عکس تهران منتشر شد. شما می توانید در دو نسخه خوب و کم حجم این ویژه نامه تصویری را دانلود کنید.

+ دانلود نسخه خوب | ۳۸ مگابایت

+ دانلود نسخه کم حجم | ۲ مگابایت

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره هفتم

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ششم

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره پنجم

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره چهارم

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره سوم

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره دوم

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره اول

روزنامه چند رسانه ای “تصویرتهران” در ایام هفته نکوداشت تهران توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

برای خواندن، دیدن و گوش کردن روی عکس کلیک کنید.