تهران ۲۰؛ شماره ۲

دومین شماره نشریه آنلاین کارکنان شهرداری منطقه بیست با عنوان «تهران ۲۰» از سوی روابط عمومی شهرداری منطقه بیست منتشر شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ محمدرضا پارسیان

اجرا شده توسط: همیار وردپرس