تصویرتهران پلاس | شماره اول

کتابچه عکس + تصویرتهران در طرح از خانه بمانیم آژانس عکس تهران از ۲۳ فروردین تا ۳۱ خرداد ۹۹ به صورت کتابچه PDF روزهای یکشنبه و پنج شنبه منتشر می شود. این کتابچه به صورت مجموعه عکس منتشر می شود.

+ برای دانلود نسخه PDF اینجا را کلیک کنید.

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ۸۹

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” هر دو هفته سه شنبه ها توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

+ برای خواندن، دیدن و شنیدن تصویرتهران روی عکس کلیک کنید.

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ۸۸

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” هر هفته سه شنبه ها توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

+ برای خواندن، دیدن و شنیدن تصویرتهران روی عکس کلیک کنید.

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” ؛ شماره ۸۷

نشریه چند رسانه ای “تصویرتهران” هر هفته سه شنبه ها توسط آژانس عکس تهران برای مردم تهران تولید می شود.

+ برای خواندن، دیدن و شنیدن تصویرتهران روی عکس کلیک کنید.