استریت فود خیابان ۳۰ تیر

خیابان سی تیر در قلب تهران این روزها تبدیل شده به پیاده راه بی نظیر که شب های دل نشینش پاتوق توریست ها و تهرانی هاس. استریت فود تهران جایی

اجرا شده توسط: همیار وردپرس