گرمابه فرد تمیز

گرمابه فرد تمیز در مجاورت کوچه ای به همین نام در خیابان ولیعصر امیریه منطقه یازده تهران، قرار گرفته است. قدمت این گرمابه به ۹۰ سال پیش باز می گردد.

Posted in <a href="http://tpaplus.ir/?cat=1" rel="category">تهرانگردی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?cat=120" rel="category">محله های تهران</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?cat=23" rel="category">همه ویدیوها</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?cat=21" rel="category">ویدیو شهری</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?cat=15" rel="category">ویژه</a>Tagged <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85" rel="tag">حمام</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c" rel="tag">حمام قدیمی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b9%d8%b5%d8%b1" rel="tag">خیابان ولیعصر</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2" rel="tag">گرمابه فرد تمیز</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-11" rel="tag">منطقه 11</a>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *