موزه جنگ تهران، خانه تیمورتاش

خانه تیمورتاش یا موزه جنگ، یکی از بناهای تاریخی زیبای تهران است که متعلق به «عبدالحسین تیمورتاش» وزیر دربار پهلوی اول بوده است. ساختمان موزه دانشگاه جنگ (عمارت تیمورتاش) که در ضلع شمال غربی مجموعه کاخ‌های باغشاه واقع شده، در حدود ۱۶۰ سال قبل و در دوره قاجاریه ساخته شده است.
ویدئو: احمد آقاسیانی
تدوین: محیا تابش

Posted in <a href="http://tpaplus.ir/?cat=1" rel="category">تهرانگردی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?cat=33" rel="category">خانه تاریخی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?cat=42" rel="category">موزه</a>Tagged <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c" rel="tag">تهرانگردی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c" rel="tag">خانه تاریخی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%b4" rel="tag">خانه تیمورتاش</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c" rel="tag">خانه قدیمی</a>, <a href="http://tpaplus.ir/?tag=%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ac%d9%86%da%af" rel="tag">موزه جنگ</a>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *